شیراز میزبان اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
بانوی سنگین وزن استان فارسی در رده هفتم دسته ۸۷+ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی بانوان آسیا
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵