کیخا در انتخابات کمیسیون فدراسیون جهانی دوم شد
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
حضور بانوان کماندار فارس در لیگ برتر کشور
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳