فارس قهرمان مسابقات گلبال دسته دوم قهرمانی کشور شد
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
هیات ورزش های همگانی استان فارس میزبان رقابت های چوگو قهرمانی کشور
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۳