برگزاری مینی فوتبال در فسا
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
پرداختن به پیوند جوانان منحصر به یک هفته نباشد
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۶