اخبار شهرستان/ درخشش اسکیت بازان آباده در رقابت های استانی
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
صحن شورای شهر میزبان اداره ورزش و جوانان شیراز
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۹