افزایش سرانه ورزشی فارس در بخش بانوان /نقش پررنگ بانوان در بخش های مختلف جامعه ورزش
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
ورزشکار کاراته کا استان فارس رئیس کمیته آموزش کاراته ارتش شد
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹