در دیدار رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مطرح شد: پزشکی ورزشی جایگاه مهمی در جامعه ورزش دارد
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
کسب مقام اول مشترک هیئت های ورزش کارگری فارس در اعزام نیرو به رویداد های ورزشی
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵