۳ کاراته کای فارسی در اردوی تیم منتخب کشور
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
دستاورد مسابقات بدمینتون بانوان پیشکسوت شهرستان جهرم
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۷