صید مدال های رنگارنگ شناگران هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان فارس در مسابقات کشوری
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری مسابقه فوتبال پنج نفره به میزبانی شیراز
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۲