راه اندازی دفتر نخبگان در هیئت کونگ فو شیراز
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
باشگاه فرهنگی و ورزشی ایلان کشکولی مهد کشف استعدادهای ورزشی استان فارس
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵