در ارائه مشاوره های مفید و سازنده به مددجویان تلاش شود
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
رقابت ۲۱ تیم شطرنج‌باز دانش آموز دختر در شیراز
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹