تذکر علیرضا پاک فطرت به دولت: مردم از اوضاع اقتصادی به شدت ناراحت هستند
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حاج قاسم مهربانم!
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴