فردا تمام موزه‌ها و اماکن تاریخی فارس تعطیل است
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
اجرای طرح ایجاد مشاغل صنایع دستی شهید جمهور در فارس
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱