بانوان در تمام مراحل زندگی به فعالیت ورزشی نیاز دارند
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
بازدید معاون عمرانی استانداری فارس از سالن شش هزار نفری شیراز
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۲