توصیه ستاد مقابله با کرونا در ورزش به فدراسیون های ورزشی
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
مدیرکل ورزش و جوانان استان همکاری مردم با دولت را قابل تقدیر دانست
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷