شیراز لرزید/تاکنون خسارتی گزارش نشده است
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
صدور پروانه ویژه شکار در استان فارس/ آخرین پروانه ۷ سال پیش صادر شد
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱