انجام فضای سبز در سطح ۵۴۹هکتار از اراضی شهرک های صنعتی استان فارس
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
قصه تلخ تیراندازی در عروسی !
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹