رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به فارس سفر می کند
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۴۹ طرح صنعتی، کشاورزی و رفاه اجتماعی تسهیلات بانکی می گیرند
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱