تلویزیون فارس ۱۵شبکه انتخاباتی راه اندازی می کند
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
آغاز فعالیت قرارگاه رسانه ای ستاد انتخابات استان فارس در بخش رسانه ملی
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷