پایان رقابت های تنیس روی میز کشور در شیراز
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
هادی رضایی
رئیس بسیج رسانه فارس: جام رسانه امید به دنبال تمرین گروهی رسانه ها و انعکاس دستاوردهای نظام است
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲