راه اندازی مرکز مطالعات دانشگاهی صدر در فارس
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات فارس سوگند یاد کردند+ اسامی
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷