توقف تیم فجر سپاسی در شیراز
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
سبک کیوکوشین فارس برترین سبک کشور
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶