رقابتهای یکروزه رپید جام دی ماه با قهرمانی استاد علیزاده برگزار شد
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
هیات جانبازان و معلولین استان فراخوان داد
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۱