کارگاه استعدادیابی با حضور مسؤولین ورزش استان برگزار شد
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
بازدید مسوول امور بانوان از سالن ورزشی شهدای روستای کدنج
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹