امروز - سه شنبه - ۲ مرداد ۱۴۰۳
برگزاری مسابقات شطرنج بین مدرسه ای در نی ریز
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
تیم فراز شیراز در سرمای سوزان تبریز درخشید
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹