تمامی رقابت های هندبال تعطیل شد
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
جایگاه فارس در رده سنی پایه شنا احیا شده است
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲