مدیرکل ورزش و جوانان فارس : نباید اجازه داد مردم ناامید شوند /مردم حق دارند حرفشان را بدون لکنت به زبان بیاورد
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مدرسه نخبگان مقام اول مسابقات شطرنج دانش آموزی بین مدارس را کسب کرد
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰