کارگاه بازی و ورزش مادر و کودک برگزار شد
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
دومین فستیوال مادر و کودک بازی و ورزش کودکان در شهرستان آباده برگزار شد
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹