ورزشکار مرودشتی مقام سوم مسابقات جنوب کشور را کسب کرد
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
فرماندار ویژه کازرون از استادیوم خشت بازدید کرد
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳