کارگاه مربیگری والیبال بانوان در لامرد برگزار شد
۲۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
برگزاری دوره داوری درجه ۳ آمادگی جسمانی توسط هیات ورزش های همگانی استان
۲۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰