امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
کشتی گیران استان فارسی در مسابقات کشوری
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
مدیر کل ورزش و جوانان استان در تمرینات تیم فجر حاضر شد
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵