لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=5526

QR: مسئول کمیته کراس ترنینیگ  هیات ورزش های همگانی استان فارس منصوب شد