امروز - پنجشنبه - ۴ مرداد ۱۴۰۳
کسب عنوان چهل و سوم مسابقات مارپیچ کوچک توسط اسکی باز شیرازی
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
برگزاری دوره آموزش کوهنوردی همگانی دراداره ورزش وجوانان پاسارگاد
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲