ورزشکاران مرودشتی در مسابقات جهانی افتخار آفریدند
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
بانوی استان فارسی مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴