تجلیل از برترین های دومین رویداد ملی جایزه امیر
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
رونمایی از ۳۵ کتاب کودک به خط بریل در شیراز
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸