کلنگ زنی اولین پیست سوارکاری در آباده
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
رقابت کمانداران فارس در مسابقات آزاد گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱