سرمربی تیم فجر؛ دو تیم بازی سختی دارند
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
سرمربی فجر سپاسی؛ از سه بازیکن اصلی نتوانستیم استفاده کنیم
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲