اعزام تیم فیتنس چلنج استان فارس به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
گفت و گوی ورزش پارس با کاراته کای قهرمان مرودشتی؛ انتظار همراهی بیشتر داریم
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵