صفحه ورزشی روزنامه تماشا ۲۸ فروردین ۹۸
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
شکست قشقایی در برابر میزبان
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷