نخستین گردهمایی رشته جدید قلم تندرستی برگزار شد
۱۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
در گفت و گوی ورزش پارس و رئیس هیات گلف شیراز مطرح شد: به دنبال معرفی این رشته به علاقه مندان هستیم/ این رشته آن طور که باید شناخته نیست
۱۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴