برنامه مهتاب نوردی گرامیداشت سوم خرداد در شهرستان خرم بید برگزار شد.
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
ثبت نام شروع شد.
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۲