مهرداد طهماسبی ورزشکار روپایی زن شیرازی در گفت و گو با ورزش در پارس: به دنبال ثبت رکورد جدید در گینس هستم
۰۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
علی روزی طلب در گفت و گو با ورزش در پارس: همگانی کردن تیراندازی با کمان در استان فارس اولویت برنامه های هیات است
۰۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۴