دوره دانش افزایی مشاوران به مسائل نوظهور حوزه ازدواج و خانواده مى پردازد
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
حضور سه داور پینگ پنگ از استان فارس در وبینار دانش افزایی
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷