سه کشتی گیر فارسی تمرینات خود را با تیم ملی آغاز کردند
۱۷:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
اسکواش باز شیرازی نائب قهرمان کشور شد
۱۷:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷