نایب قهرمانی مرکز آموزش مکانیزه نزاجا شیراز در مسابقات فوتسال
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
روایت یک صعود
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۴