پایان رقابتهای شطرنج جام پیشکسوتان کشور / نماینده فارس بر سکوی سوم
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
صفحه ورزشی شنبه ۲۵ خردادماه ۹۸ ورزنامه تماشا
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵