بانوان زاگرس شیراز به مصاف تیم نماینده بوشهر می رود
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
پیروزی مقتدرانه خانه بسکتبال فارس مقابل خانه بسکتبال کردستان
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹