کسب مقام چهارم توسط بانوی کاراته کا شیرازی در رقابت های لیگ جهانی
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
معاون اقتصادی استاندار فارس: مولفه های پیشرفت ورزش حرفه ای در استان فراهم است
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵