معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان فارس منصوب شد
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
وداع ورزش دوستان کازرونی با افتخار کشتی این شهرستان/ عباس شجاعی در خانه ابدی خویش آرام گرفت
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷