کسب نتایج ضعیف باعث جریمه بازیکنان فجر شد
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
مسابقات هفتگی جام اندیشمند برگزار می شود
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹