شه‌دوست
خدمات رایگان مترو شیراز در ۳ روز اول مهر
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
اسدی شهردار شیراز
وزیر کشور حکم اسدی شهردار شیراز را صادر کرد
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹